نماینده مجلس: اگر ۲۰ روز واردات انجام نشود، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد/ در صورت ادامه وضعیت کالاهای اساسی، وزیر کشاورزی را استیضاح می کنیم.
عضورئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: ذخیره استراتژیک نداریم طبق قانون باید حداقل ۶ ماه ذخیره کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، روغن، برنج و شکر داشته باشیم. اما موجودی آنها به ۲۰ روز نمی رسد یعنی اگر تا ۲۰ روز واردات انجام نشود، موجودی کالاهای اساسی در کشور به صفر می رسد.