نماینده بانوان باشگاه استقلال: ورود بانوان به ورزشگاه آزادی خیلی خوب بود و صحنه های هیجان انگیزی دیدم.
معاون بانوان باشگاه استقلال درباره زیرساخت های موجود در ورزشگاه ها گفت: از شهرهای دیگر اطلاعی ندارم اما ورزشگاه آزادی زیرساخت های لازم را دارد و امیدوارم از این پس بانوان با ظرفیت بیشتری به ورزشگاه بیایند. به هر حال باید زیرساخت ها در همه ورزشگاه ها تعبیه شود.