نقش دفاتر اسناد رسمی در ساماندهی بازار مسکن و خودرو
دلایل افزایش قیمت در بازار مسکن را می توان به بازار خودرو نیز تعمیم داد و همچنین هماهنگی برخی مشاوران خودرو و املاک برای افزایش قیمت با استفاده از نرم افزارهای تبلیغاتی مانند دیوار و ترومپت. تاثیری در برهم زدن نظم معاملاتی این بازارها نداشته است.