نقاش هندی را با پشت به بوم ببینید
شکی نیست که هند استعدادهای زیادی دارد و هرازگاهی مردم بسیاری را با مهارت های شگفت انگیز و کمیاب خود شگفت زده می کنند. در حالی که ممکن است افراد زیادی را دیده باشید که با هر دو دست نقاشی می کنند، یک شهروند خاص هندی یک قدم فراتر رفته است.