نقاشی دیواری جنجالی میدان ولیعصر در شب حذف شد (+عکس)


عصر ایران – نقاشی دیواری جدید در میدان ولیعصر (عج) تهران با عنوان “زنان سرزمین من ایران” ۲۴ ساعت پس از افتتاح جمع آوری شد.

سازمان فرهنگی رسانه ای اوج پس از اعتراضات خیابانی و اغتشاشات اخیر در میدان ولیعصر، این نقاشی دیواری را با تبلیغات فراوان به نمایش گذاشته و اعلام کرده است که طرحی جایگزین خواهد داشت.

پس از رونمایی از این نقاشی دیواری، چند تن از بانوانی که از عکس های آنها در این طرح استفاده شده بود، ضمن انتقاد شدید از این اقدام سازمان اوج، خواستار حذف عکس های خود از این اثر شدند و این اعتراضات موثر واقع شد و سازمان اوج را وادار کرد. برای پایین آوردن تخته در شب

پایین آوردن تخته
نقاشی دیواری جنجالی در شب حذف شد (+عکس)

نقاشی دیواری جنجالی در 24 ساعت حذف شد (+عکس)