نشت نفت و آلودگی در ساحل بحرکان هندیجان (خوزستان)
به گفته شاهدان، آلودگی مربوط به ۲۲ شهریور بوده و روز گذشته به اداره محیط زیست اطلاع داده شده است، اما به دلیل بالا آمدن جزر و مد دریا و سطح آب، لکه نفتی با گل پوشانده شده و امکان نمونه برداری وجود دارد. اینطور نیست، بنابراین منشا این آلودگی هنوز مشخص نشده است.