نایب رئیس سیما: از این پس هر ماه ۵ سریال در تلویزیون تولید می شود
محسن برمهانی: نباید در نمایش رسانه ها تاثیر گذاشت تا حقیقت پنهان و نادیده گرفته شود. ما در رسانه رسالت و مسئولیت داریم که به صورت واقع بینانه از مسائل و مصادیق موجود در جامعه اطلاع رسانی کنیم تا حقیقت امر برای مردم آشکار و درک شود.