میوه های کپک زده نخورید! / سمی هستند – vafadownload


وی با اشاره به اینکه معمولاً در هر گیلاس فقط یک تخم گذاشته می شود که طی ۵ تا ۸ روز تبدیل به لارو یا کرم می شود، افزود: این کرم های کوچک به سمت هسته می روند و این کار بین ۱۰ روز طول می کشد. “نتایج.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اگر بیشتر حشره کش ها در اکثر باغات استفاده نشود، بیش از ۷۰ درصد آلبالوها به کرم آلوده هستند.

سهراب ادامه داد: کرم های میوه آلبالو غیر سمی هستند و نمی توانند در بدن انسان زنده بمانند، بنابراین مصرف تصادفی آن برای سلامتی خطرناک نیست.

وی توصیه کرد: گیلاس های آلوده به آفات و کرم ها معمولا روی آب شناور می شوند.

سهراب درباره کپک خاکستری یا آبی که وارد هسته هلو می شود نیز توضیح داد: انواع کپک ها و قارچ هایی که وارد هلو می شوند و رنگ آن را تغییر می دهند با ایجاد سموم می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند.

وی گفت: مارمولک های خاکستری یا سایر قارچ ها موادی هستند که در میوه های رسیده یافت می شوند. .

وی افزود: معمولا میوه هایی که روی درخت رشد می کنند به دلیل اینکه توسط شاخه ها محصور شده اند محل مناسبی برای ورود حشرات، کپک ها، قارچ ها و باکتری ها به شاخه های عمیق هستند.