ممنوعیت واردات محصولات با نمونه داخلی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پس از استقبال رسمی در فرودگاه اراک، رئیس جمهور در اولین برنامه خود از دو شرکت آذر آب و هپکو بازدید کنید

وی در جمع خبرنگاران گفت: تولید تجهیزات فنی مهندسی و صنعتی به کشور نیرو می بخشد و توسعه واحدهای صنعتی با دانش تخصصی از اولویت های دولت سیزدهم است.

رئیسی با اشاره به مبارزه با مافیای واردات گفت: واردات محصولاتی که مدل داخلی دارند و تولید داخل را با مشکل مواجه می کنند ممنوع است و با آن مبارزه می کنیم زیرا این از تاکیدات مقام معظم رهبری است. انقلاب .