ممنوعیت فیلم ایرانی در جشنواره اسرائیل / برخورد با متخلفانتهیه‌کنندگان و فیلمسازان ایرانی هنگام عقد قرارداد با پخش‌کنندگان خارجی اعلام کنند که قوانین جمهوری اسلامی اجازه پخش فیلم‌های ایرانی اعم از فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نمی‌دهد.