مقران حرم حضرت معصومه (س) قم (عکس)مقرنس ها نوعی تزیینات معماری ایرانی هستند که در معماری مساجد و اماکن مذهبی ایران به وفور دیده می شود. مقرنس ها در واقع نوعی تزئین طبقه بندی هستند که بر روی گنبد و گنبدهای فرعون استفاده می شود. در ادامه مقرنس های زیبای حرم حضرت معصومه (س) قم را ببینید: