مقتدی صدر: هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات نگرفته ام – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر با بیان اینکه هانور تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته است، افزود: بحث بی فایده است، به خصوص اگر مردم آزادانه اظهار نظر کنند و اظهار نظر کنند. خود به خود.”

رهبر نهضت صدر با بیان اینکه هرگز خونریزی را نمی پذیریم، افزودند: حاضرم در راه اصلاح و نجات ملت و کشور شهید شوم.

وی ادامه داد: من اصلاحات را از درون جریان صدر شروع کردم و این جریان خود را فراتر از اصلاحات نمی داند.

ادامه دارد…