مقام روسی: نتیجه تحریم ها افزایش ۷۰ درصدی تجارت ایران و روسیه بوده است
معاون رئیس جمهور روسیه گفت: مثال ایران به وضوح نشان می دهد که تلاش برای اعمال تحریم، اخاذی، فشار یا ارعاب بر یک کشور هرگز نتیجه مطلوب را برای دست اندرکاران به همراه نخواهد داشت، اما این اقدامات ممکن است نتیجه دقیق آن باشد. شورا. برعکس باش