مشاوره موبایلی (تصویر)در این تصویر تقریباً هر بیننده ای با مهارت یک گلف باز حرفه ای تایگر وودز یک گوشی موبایل را ضبط می کند و تنها تعداد کمی از حاضران از تماشای این بازی لذت می برند! شاید گاهی بهتر باشد موبایلمان را کنار بگذاریم و لحظات زیبایی را در ذهنمان ثبت کنیم.