مرگ یک نفر بر اثر طغیان رودخانه ها
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همزمان با حادثه امامزاده داوود(ع) سیل دیگری در تهران و شهرستان رودان در شمال شرق رخ داد، گفت: پس از این سیل که از خارج شد. چشمه ها رودخانه سیاه کوه وارد چند مزرعه و باغ شد که خساراتی داشت و متاسفانه یک نفر جان باخت.