مرگ غم انگیز مهسا امینی و سه سوال از پلیس
واقعاً از چه روش روانشناختی معجزه آسایی برای راهنمایی زنان و دخترانی که در تمام عمرشان مورد ظلم واقع شده اند استفاده می کنید؟ اگر چنین کیمیایی دارید به نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی بسپارید و اگر ندارید و خودتان هم می دانید که دارید کاری گران قیمت و عقیم انجام می دهید، با آزادی و شرافتی که حق واقعی است. نام و لباس پلیس، امروز وسایلتان را جمع کنید و تمام انرژی خود را صرف وظایف اصلی خود کنید که خیر این دنیا و اینجا در آن نهفته است.