مرکز AFTA در مورد حملات باج افزار DeadBolt هشدار می دهد
QNAP اکیداً به کاربران توصیه کرده است که تجهیزات Photo Station را به آخرین نسخه های غیر مضر به روز کنند یا از QuMagie Photo Station به عنوان یک جایگزین قدرتمند برای مدیریت ذخیره سازی تصاویر در تجهیزات NAS این شرکت استفاده کنند.