مدیر عامل سازمان بنادر: یک کشتی ایرانی توقیف شده در یونان آزاد شد
علی اکبر صفایی: امروز برای توسعه و نوسازی ناوگان نیازمند ساخت و خرید ۱۵۰ فروند شناور در سال هستیم تا به تجارت دریایی پویا در کشور تبدیل شود. حمل و نقل ملی نیز یکی از ابزارها و مولفه های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که باید توسعه یابد.