محیط زیست: وضعیت تالاب های کشور بحرانی است
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابراز امیدواری کرد در سال آینده نزولات جوی بهتر و مدیریت بهتر منابع آبی داشته باشیم و ادامه داد: اعطای حق آبه تالاب با وزارت نیرو و عزم راسخ حقوق آب سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.