محقق به سمت سرپرست دانشگاه اردبیلی منصوب شد – vafadownload


گزارش معاونت علمی و آموزشی ایرنابا تعیین وقت قبلی محمدعلی ذوالفیگل خطاب به سرپرست جدید دانشگاه محقق اردبیلی: جذب معارف اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت و برنامه های ارائه شده به شورای اسلامی و همکاری اساتید، مدیران و معاونان علمی (کارکنان). امکانات مادی و معنوی دانشگاه برای اجرای سیاست ها و برنامه های سند، مرجعیت علمی و دیپلماسی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش محور، پژوهش آموزش محور، توسعه مهارت ها، کارآفرینی. ، کارتیم و توسعه فرهنگی گروه و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» معتبر است.

وزیر علوم بر اساس این مصوبه خواستار تداوم موفقیت دکتر چمنی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی شد.

محقق به سمت سرپرست دانشگاه اردبیلی منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، ذوالفیگل در نامه دیگری از دکتر کارا حبیبی رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی این مسئولیت را پذیرفت.

اسماعیل چمنی (متولد مشگین شهر، متولد ۱۳۵۵) عضو گروه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی، استاد واجد شرایط است. از جمله سمت های اجرایی، عضویت در کمیته بررسی و مسئولیت معاونت آموزشی و ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی است.

چمن همچنین چندین پروژه تحقیقاتی انجام داده و بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر کرده است.