مجوز ایجاد بورس بین المللی صادر شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه جلسه شورای عالی بورس گفت: در شورای عالی بورس، بحث تاسیس سهام بین المللی مطرح شد. تبادل مطرح شد. و شورا در اصل اجرای آن را تصویب کرد.

وی افزود: با اعطای این مجوز، موسسان این بورس می توانند مقدمات راه اندازی بورس را مطرح کنند. بین المللی ایجاد شرکت و انتظار می رود موسسان و متقاضیان در زمان مشخص شده شروع به کار کنند.