متخصص بیماری های عفونی: بدون واکسن مانند یک بمب ساعتی رفتار می کند
محمدرضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی درباره سویه جدید کرونا گفت: Omicron مسری تر از سایر ویروس هایی است که ما درگیر آن بوده ایم، کووید ۱۹ جهش های زیادی داشته است و بسیاری از این جهش ها باعث ایجاد سویه های خیلی مسری نشده اند و هستند. محدود در بسیاری از کشورها هستند.