مانور شگفت انگیز جت جنگنده تایفون را تماشا کنیدEurofighter Typhoon یک جنگنده اروپایی چند منظوره و چند ملیتی است که از دو موتور، کانارد و بال های مثلثی استفاده می کند. تایفون توسط کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت اروپایی برای برتری هوایی تولید می شود. در زیر ویدئویی از مانور هواپیمای جنگنده یوروفایتر تایفون در ایتالیا را مشاهده می کنید.