لوگوی تفصیلی صندوق جهانی حیات وحش + عکسبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) برای حفظ تنوع زیستی سیاره و نجات گونه های در معرض خطر با حفظ مناطق وحشی و بکر این سیاره تلاش می کند. در صورت ببر دو دست قابل تشخیص است که کنایه از مراقبت و محافظت است. به غیر از آن، می توانید حیوانات دیگری را نیز در آنجا پیدا کنید.