قدیمی ترین ژست ثبت شده از دوره قاجار را بشنوید
عزاداری امام حسین (ع) سال ها در ایران در ایام محرم برگزار می شد و مردم مومن با آیین های مختلف در شهرهای ایران به عزاداری می پرداختند. در زیر صوت قدیمی ترین ژست ایرانی به نام «جبرئیل» را می شنوید که در دوره قاجار ضبط شده است.