قدردانی وزیر ارشاد از حمایت بانک صادرات ایران از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
بانک صادرات ایران با شعار «بانک صادرات ایران به نفع یار مهربان» به عنوان بانک عامل و پشتیبان سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ارائه دهنده شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک و صدور کارت بانکی و کارت بانکی است. . کمک های مالی اردیبهشت امسال نیز مانند گذشته از این نمایشگاه حمایت کرد.