قدردانی ائمه جمعه به مدیریت
یاد و خاطره بی نظیر این دیدار شیرین را به عنوان سرمایه ای قوی و پایدار در دل و جان خود نگه می داریم و برای خود می گیریم. نه با گفتار، بلکه با عمل، ضمن آسیب شناسی و بررسی و تحلیل، اقدامات لازم را در دستور کار تشکیلات و کار جمعی پیرامون یادگارها و منویات ائمه اطهار مسلمین قرار دهیم.