قبرستان با سنگ قبرهای شیشه ای را ببینید
یک گورستان اندونزیایی وجود دارد که در آن سنگ یا شیشه به جای خاک در قبر گذاشته می شود. داخل این قبرها دیده می شود، مردم می توانند جسد پوسیده را ببینند، این گورستان یکی از وحشتناک ترین گورستان های جهان به حساب می آید، هیچکس نمی تواند آنجا باشد. منبع: خبرفوری