فعال سیاسی اصولگرا: شورای نگهبان میرسلیم را با وجود بازداشت پسرش پذیرفت، اما لاریجانی را به دلیل تحصیل دخترش در خارج از کشور رد کرد.
۱۰. مشاور رئیس مجلس: طبق تاریخ های اعلام شده، پسر آقای میرسلیم قبل از ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم بازداشت شد و با وجود اینکه نهادهای امنیتی فرزند وی را محکوم کردند، وقفه ای در کار نبود. آقای میرسلیم ۱۱. بررسی و تایید امکان کاندید شدن در مجلس.