فعالیت های دانش بنیان در گناوه از حمایت ویژه برخوردار است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، احمد لیره صبح یکشنبه در دیدار با معاون پارک علم فن آوری استان بوشهر بیان کرد: در سند چشم سبک توسعه کشور و استان بر اساس حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است کوچک در این زمینه تاکید شده است و این یکی از موضوعات مهم برای مسئولان است.

برنامه دستیار کوچک و توسعه فرمانداری گناوه افزود: تمرکز بر حوزه دانش بنیان و توسعه آن در شهرستان گناوه نیز از محورهای اصلی فعالیت و برنامه ریزی است. می بینم Y شهر در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: نیروی انسانی محرک اصلی هر مجموعه و سیستمی به ویژه در حوزه فعالیت های دانش بنیان است و شهرستان گناوه نه تنها در فعالیت دانش بنیان نه تنها در زمینه نیروی انسانی، از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است. در بخش، بلکه در زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری، آموزشی و غیره.

وی افزود: وظیفه کارمندان کشور است که بستر و زیرساخت های لازم را برای استفاده از این مهارت ها و پتانسیل های بسیار خوب فراهم کنند و در این راستا باید زیرساخت ها را گسترش دهند.

لیره وی یادآور شد: ما معتقدیم مرکز رشد و اقتصاد دانش بنیان اگر کامل نباشد، مکمل دانشگاه است. فارغ التحصیلان هدف دانشگاه ها مراکز رشد است، موقعیت شغلی بهتری خواهند داشت و در آینده فارغ التحصیل خواهند شد فارغ التحصیل دانشگاهیان بیکار کاهش می یابد.

گفت: مرکز رشد علم و فن آوری گناوه نیاز به کار بیشتری دارد و خواستار توجه بیشتر استان به این مرکز است.

از فعالیت های دانش بنیان گناوه استقبال ویژه ای می شود

برنامه دستیار کوچک و توسعه فرمانداری گناوه ادامه داد: به دنبال فضایی مستقل برای مرکز رشد علمی هستیم فن آوری گناوه باید در دستور کار قرار گیرد و نظارت های لازم در این زمینه انجام شود.

گفت: نگاه خاص هی تو در استان باید مرکز رشد و فناوری در گناوه وجود داشته باشد و در شهرستان آمادگی هر گونه همکاری در این زمینه را داریم. گرفتن ما از همه ظرفیت های شهرستان هستیم.

معاون توسعه و برنامه رئیس جمهور کوچک فرماندار گناوه ادامه داد: شهرستان گناوه در زمینه فعالیت های دانش بنیان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و از تمامی نهادها و ادارات شهرستان خواسته شده تا با این شرکت ها و مرکز رشد همکاری لازم را داشته باشند و آمادگی هر گونه اقدامی را داریم. همکاری .

جعفری، معاون پارک علم و فناوری آن را بیاور استان بوشهر با تاکید بر توانمندی های بسیار خوب شهرستان گناوه در زمینه شرکت های دانش بنیان و پروژه های ممتاز در این مرکز رشد، گفت: انتظار می رود با توجه به نگاه ویژه استاندار و مسئولان شهرداری به دانش بنیان بخش مبتنی بر که توجه ویژه ای به حوزه زیرساختی خواهد شد.