فصل صید میگو در بوشهر


فصل صید میگو در آب های استان بوشهر از ۲۷ مرداد ماه آغاز شد و صیادان با قایق و لنج راهی دریا شده اند. با شروع فصل صید میگو، شناورهای صیادی استان بوشهر با بیش از ۸ هزار ملوان، صید میگو را در ۳۵ صید میگو در خلیج فارس آغاز کردند. ۱۴۷۴ قایق و ۵۳۴ لنج صیادی در استان بوشهر با اخذ مجوز می توانند در صید میگو شرکت کنند.

افسانه جعفری

ساعت ۱۰:۰۰

۱۴۰۱-۵-۲۶
۰http://fna.ir/1qo38p