فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی توانیم مشاهده کنیم
سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می دانند که با حمله نظامی نمی توانند با ما وارد جنگ شوند، لذا امروز از طریق جنگ روانی وارد عمل شده و هر روز نقشه ای را اجرا می کنند. امروز نشانه دشمن این است که قرآنیان یک قرآن را از خط خارج کنند و جلوی رشد آن را بگیرند.