فرمانده ارشد طالبان پاکستان کشته شد
اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از منابع افغان اعلام کرد که یک خودروی حامل رهبر ارشد طالبان پاکستانی عمر خالد خراسانی ملقب به عبدالولی مهمند، مفتی حسن و حافظ دولت خان در شهر شیرکی مورد اصابت قرار گرفت. در ولسوالی بارمال، پکتیکا.