علم پزشکی: دوز سوم و چهارم کرونا دوره طلایی است/ احتمال مرگ در افراد واکسینه شده بسیار کمتر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به موج جدید ویروس کرونا در کشور و تغییر رنگ اکثر شهرهای استان خوزستان از آبی به قرمز، نارنجی و زرد، گفت: افراد واکسینه نشده، کسانی که زمینه ای دارند. بیماری ها و افراد ضعیف سیستم ایمنی از جمله افرادی است که در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند.