علامتی که ممکن است نشان دهنده بیماری کبد چرب باشد
کبد یکی از اندام های حیاتی ماست که اگر به درستی از آن مراقبت نشود، مشکلات خطرناکی برای بدن ایجاد می کند. بیماری کبد چرب که به عنوان بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز شناخته می‌شود، به زیرمجموعه‌ای از بیماری‌های کبدی اطلاق می‌شود که به مصرف الکل مرتبط نیستند و به دلیل تجمع چربی در کبد ایجاد می‌شوند.