عفو ۲ محکوم به اعدام در استان فارس
نماینده عالی قوه قضائیه استان فارس از تلاش های معاونین، سرپرستان، قضات، اعضا و کارکنان برای توسعه حل تعارض در استان قدردانی کرد و خواستار مشارکت همه معاونان و روسای حوزه قضایی استان در جهت ارتقای فرهنگ شد. از صلح و مصالحه و خواستار تشکیل جلسات ماهانه کارگروه مصالحه پرونده شد.تاکید بر سوء استفاده.