عضو شورای خبرگان رهبری: همه باید ایران اسلامی را به عنوان شگفتی قرن حفظ کنیم
آیت الله رمضانی با بیان اینکه امروز دشمن در صدد طراحی رسانه ای برای نادیده گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: نخبگان جامعه باید دستاوردهای علمی و نظامی را برای دانش آموزان تبیین کنند. نشستن ایران در یک طرف میز مذاکره در مقابل قدرت های جهانی نشانه اقتدار نظام اسلامی است.