عزاداری مردم آذربایجان غربی تاسوعای حسینی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، در کنار تاسوعای حسینی، عاشقان مدرسه ثارالله آذربایجان غربی عشق و ارادت خود را به حضرت ابوالفضل (ع) نشان دادند. عباس (آ) علمدار فهدار حسین (آ) بیان کردند

امروز در کنار تاسوعای حسینی عاشقان امام حسین(ع)آ) و خانواده اش در شهرهای مختلف آذربایجان غربی سردار و آبیاری مؤمنان آن حضرت عبادت خود را عرضه کردند.