عدم صدور مجوز افزایش قیمت ۴ لبنیات مصرفی
براساس مصوبه دولت، شهروندان شیر پاستوریزه را ۹۰۰ گرم با قیمت ۱۵ هزار تومان، شیر کم چرب UF را ۱۸ هزار تومان، پنیر uf را ۴۰۰ گرم را ۳۷ هزار تومان و ماست را ۲.۵ کیلوگرم با قیمت ۴۹ هزار تومان خریداری کنند. ۸۰۰ تومان مانند گذشته در فروشگاه های زنجیره ای و خرید خرده فروشی های سراسر کشور.