عجیب ترین هواپیمای نظامی آمریکا (عکس)اولین هواپیمای سفارش داده شده توسط بخش هوانوردی ارتش ایالات متحده یک هواپیما نبود، بلکه هواپیمای طراحی شده توسط توماس اسکات بالدوین بود. کشتی هوایی بالدوین در سال ۱۹۰۸ به عنوان نیروی هوایی شماره ۱ در سپاه سیگنال ارتش ایالات متحده شروع به خدمت کرد.