عادل آذر که بود و چرا مرد؟
آذر پس از دولت احمدی نژاد به همکاری خود با دولت حسن روحانی ادامه داد. محمدباقر نوبخت مسئولیت خود را تمدید کرد تا سرانجام از اجرایی به سرپرستی تغییر سمت داد. آذر با رای نمایندگان مجلس رئیس دیوان محاسبات شد. جایی که مسئولیت محاسبه بودجه دولت را بر عهده دارد.