طرح وزارت بهداشت برای استخدام ۳۰ هزار پرستار – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام عین اللهی با اشاره به برنامه کوچک وی برای جذب ۳۰ هزار پرستار در کشور گفت: پرستارانی که در این دوره فعالیت می کنند. پاندمی تاج امتیازهایی برای کشیدن دارد.

وی افزود: نمره آزمون به اضافه نمره فعالیت کرونا، شاخص و ملاک جذب نیروی پرستاری است.