طرح های سدسازی ترکیه برای منطقه مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مهرداد بذرپاش محل دیوان محاسبات کشور «شریف مالکوویچوی با رئیس سازمان بازرسی ترکیه دیدار و گفتگو کرده است.

بذرپاش در این دیدار روابط خوب اقتصادی و گردشگری ایران و ترکیه را بیان کرد توسعه ارتباط موضوع وی با تصمیم مقامات دو کشور روبرو شد.

رئیس کل حسابداری کشور چندی پیش به رجب سفر کرد تمیز اردوغان سفر خود به ایران و دیدار با آیت الله رئیسی را موفقیت آمیز دانست و اذعان داشت که در این سفر تصمیمات و توافقات خوبی گرفته شده است.

وی تاکید کرد: یکی از شروط اجرای هرچه بهتر توافقنامه، نظارت و فعالیت موثر نهادهای نظارتی است.

بذرپاش سپس به نهمین مجمع سازمان آکوسای وی بیان کرد: با رای اعضا، ریاست این سازمان مهم و توافق منطقه ای به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که در آنجا نیز قول اجرای برنامه های مختلف برای ارتقای این سازمان را دادیم.

رئیس دیوان محاسبات در پایان سخنان خود گفت: ما به نیاز آبی مردم ترکیه احترام می گذاریم اما معتقدیم باید مراقب باشیم، طرح احداث سد نباید مشکلات زیست محیطی برای کشورهای همسایه ایجاد کند. در کنار حل مشکلات ملت ترکیه.»

همچنین در بخشی دیگر از این دیدار «شریف مالکوویچوی ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و حضور در دیوان محاسبات، ایران به عنوان رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد.آکوسای) به بذرپاش تبریک گفت.

رئیس سازمان حسابرسی ترکیه با اشاره به اهمیت دیوان محاسبات و موضوع حسابرسی بر همکاری مشترک بین نهادهای حسابرسی دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین ایران و ترکیه را دوستان و خویشاوندانی دانست که بیش از ۴۰۰ سال با همسایگان صلح آمیز و بدون تنش بوده اند.

مالکوویچوی تاکید کرد: مهمترین تهدید کشورهای منطقه مداخله خارجی است.

وی با پذیرش پیشنهاد اخیر بذرپاش مبنی بر ایجاد نهاد دیوان محاسبات اسلامی، تبادل تجربیات موفق این کشورها در زمینه حسابرسی و پروژه های مشترک را مثبت ارزیابی کرد.

رئیس سازمان بازرسی ترکیه در پایان تصریح کرد: برای ارتقای سطح ارتباطات، تعهدات سنگینی باید اختلافات کوچکمان را کنار بگذاریم و روی مشترکات زیادمان پافشاری کنیم.