ضرورت توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در شهرستان آذرشهر – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شمسعلی محمودیان در اولین رویداد روز دمو با هدف ارتباط شرکت ها شرکت کرد. فناوران دانشبانیان گفت: در حال حاضر بسیاری از زیرساخت های لازم در شهرک صنعتی شهید سلیمی که بزرگترین شهر صنعتی شمال غرب کشور است در حال تکمیل است اما صنایع از تولیدات بهره می برند. از نظر فن آوری این مقوله اصلی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی آلودگی محیط زیست، مصرف بی رویه انرژی، کمبود آب و برق در آینده و سطح فناوری صنایع را از چالش های اصلی صنایع موجود برشمرد و تاکید کرد: صنایع باید به نفع شرکت ها باشد. فناوران و بر اساس دانش این آسیب ها را ترمیم کنیم.