صحبت های منقطع مسیح مهاجری یزدن را ببینید
در یزد در اواسط سخنرانی مهاجری، تندروها با فریاد و فریاد، حرمت این مراسم را رعایت نکردند و سخنران مراسم با سخنرانی خود نیمه کاره ماند و مجبور شد از منبر مسجد حظیره پایین بیاید! زمانی که آیت الله مسیح مهاجری در سخنرانی خود هاشمی را یکی از دلسوزان و رهبران انقلاب اسلامی خواند و برخی روحانیون لباس پوشیده، علیه سخنان مهاجری فریاد زدند که منبر در سخنرانی وی ناتمام ماند. اما این پایان ماجرا نبود، چرا که گروه معترض با محاصره مهاجری و اتهاماتی به آیت الله هاشمی و سید محمد خاتمی، مسجد حظیره را اساس انقلاب قرار داده و چنین سخنانی را در این مسجد منعکس نمی کنند. منبع: جماران