شکست شطرنج بازان ایرانی مقابل آمریکادر این رقابت پر شور آمریکا با ستاره های خود به مصاف شطرنج بازان ایرانی رفت. مقصودلو در این دیدار مقابل کاروانا شکست خورد. این شکست را مقصودلو با ریتینگ ۲۷۰۱ در این مسابقات به دست آورد و حریف آمریکایی وی ریتینگ ۲۷۸۳ را داشت.