شکستن رکورد ۱۰۰ متر بانوان
در این رویداد که در سال دوم سال خود در تهران با زمان ۱۱.۴۵ ثانیه برگزار کردیم، رکورد ملی ما توسط مریم طوسی، دیگر قهرمان نامدار و برجسته دیگر دوومیدانی کشورمان به ثبت رسید. به نام ۱۰۰ متر.