شورای پژوهشی نهاد زندان ها با محوریت «اصلاح کیفری» شروع به کار کرد. – دانلود


رئیس سازمان زندان ها در اولین نشست تخصصی «شورای پژوهش» این سازمان گفت: مهمترین شاخص ما در حوزه اجرا که باید اقدامات اصلاحی و تربیتی را بر آن استوار کنیم، کاهش مددجویان است. بازگشت به زندان.» این شاخص برای سنجش مددجویان شورای پژوهشی در گروه‌های مختلف ضروری است.

به گزارش ایسنا، اولین نشست تخصصی «شورای پژوهشی نهاد زندان» «اصلاح کیفری» بود و غلامعلی محمدی و جمعی از دانشگاهیان در ستاد این نهاد زندان حضور داشتند. . .

محمدی در ابتدای این جلسه هدف از تشکیل شورا را شکل گیری تفکر علمی برای سازمان عنوان کرد و گفت: در عصر کنونی مدیریت زندان ها سعی داریم زندان ها را بر اساس دانش اداره کنیم. مبنای علمی دارد و تحقیقات ما عمدتاً بر اساس تحقیقات در آینده خواهد بود. بنابراین باید یک بررسی تئوریک انجام دهیم.

• با برداشتن گام های تحول آفرین در زندان ها، اصلاح و تربیت مددجویان را هدف گرفتیم

رئیس سازمان زندان ها افزود: قصد ما این است که در این دوره مدیریت و تشکیلات اعضای شورای پژوهشی سازمان به کیفیت و نه کمیت اولویت دهیم تا با جرقه های علمی راه را برنامه ریزی کنیم. ما سعی می کنیم در نحوه نگهداری زندانیان از این اتاق فکر بهره مند شویم. بنابراین، علاوه بر تمرکز بر پژوهش، بر اساس ماموریت اصلی خود یعنی اصلاح و آموزش مشتریان، گام های تحول آفرینی نیز برخواهیم داشت.

محمدی با اشاره به حلقه های مفقوده در اداره زندان از جمله ارائه روش های مختلف مدیریت مددجویان، یادآور شد: طبقه بندی مددجویان در زندان ها امری ضروری و مستمر است اما این زندانیان افرادی با شخصیت یا منشاء متفاوت هستند. به نظر می رسد برای اداره زندان ها و مددجویان با جرایم مختلف نباید از همین دستور استفاده کرد.

وی در این خصوص افزود: نحوه اصلاح فردی که برای اولین بار به زندان می آید باید از فردی با سوابق زیاد تغییر کند. نسخه‌های فرهنگی و آموزشی ما، از دادگاه‌ها تا زندان‌های بزرگسالان نیز باید تغییر کند، حتی اگر هنوز تغییر نکرده باشد.

• مهمترین مبنای فعالیت پژوهشی ما کاهش تعداد زندانیان بازگشت به زندان است

محمدی ورود شوراهای تحقیق و تفحص را در این موارد ضروری دانست و با تاکید بر اینکه زندان بهترین آزمایشگاه جرم شناسی، جرم شناسی و جامعه شناسی است، گفت: مهمترین شاخص ما در حوزه اجرا این است که بر اساس اقدامات انجام شده در طول دوره سال زمینه اصلاح و تربیت، کاهش تعداد مراجعه کنندگان به زندان. باید بدانیم چند درصد از زندانیان آزاد شده مرتکب جرم نمی شوند. امیدوارم این شاخص در گروه های مختلف شورای پژوهش اندازه گیری شود.

در ادامه این جلسه اعضای شورای پژوهشی موسسه پس از ارائه و اطلاع رسانی قضاوت رئیس سازمان زندان، نظر خود را در حوزه پژوهشی با محوریت آن حوزه و تبادل نظر بیان کردند. تنها منطقه

لازم به ذکر است در این جلسه غلامعلی محمدی عطا این دستور را به «اعضای شورای تحقیق و تفحص و تحقیق زندان» به همراه رئیس زندان از جمله شخصیت هایی چون محمد فرجیها (دکترای جنایی) ابلاغ کرد. حقوق و جرم شناسی). ). ، مهدی هادی (دکترای حقوق خصوصی)، عبدالعلی اطری (دکتر حقوق)، جزا و جرم شناسی، محمد روشن (دکتر حقوق خصوصی) و مهدی امینی (دکتر روانشناسی بالینی) و دستیاران موسسه معرفی شدند. این موقعیت

انتهای پیام