شورای عالی عاطف پس از ۱۱ سال تاسیس شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه شورای عالی عطاف ۱۱ سال پیش برگزار شد و در حالی که این شورا همواره با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شد، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سال گذشته (مردادماه) در این شورا شرکت کرد. ۱۲) و چهار کلیات «حفظ نخبگان و مهاجرت معکوس»، «شبکه ملی آزمایشگاهی»، «پژوهشگران پسا دکتری» و «پژوهشگر مستقل» در آنجا تصویب شد.

ارتقای شاخص‌های مهم علمی کشور در سال گذشته، تشکیل و تعیین تکلیف صندوق عالی عطاف، تعیین تکلیف پروژه‌های کلان ملی در کمیته‌های شورای عالی عطاف، انجام مأموریت پسا دکتری، تشکیل هیئت مدیره. تحول هنر و علوم از دیگر اقدامات این معاونت زیر نظر شورای اسلامی سازی دانشگاه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است.