شرایط دریافت هدیه عروسی از تامین اجتماعی


به گزارش تجارت نیوز، شرایط دریافت کادو عروسی از تامین اجتماعی را بخوانید.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به افرادی که برای اولین بار تشکیل خانواده می دهند، به عنوان هدیه به بیمه اجباری واجد شرایط که یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی است، پرداخت می شود. .

بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خود تعهداتی دارد. این تعهدات به دو نوع تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

در کوتاه مدت، کمک های پزشکی در صورت بیماری، بارداری و حادثه، دستمزد بیماری، هزینه زایمان، هزینه های رفت و آمد و اسکان بیمار و همراه، پروتز و بریس، غرامت قطع عضو، ازدواج – کمک. ، پوشش هزینه ها و ذکر ارائه بیمه کفن و دفن و بیکاری.

شرایط دریافت هدیه عروسی

مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری ازکارافتادگی جزئی، مستمری بازماندگان و نقدی، کمک هزینه غیر مستمری و عیدی (کمک عائله مندی، کمک هزینه فرزند و عیدی) نیز از تعهدات بلندمدت است.

بر اساس ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجباری که برای اولین بار تشکیل خانواده می دهند، به عنوان یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

بیمه شدگان تامین اجتماعی در زمان ازدواج اول، هدیه عروسی نقدی معادل «یک ماه حقوق منهای حق بیمه» دریافت می کنند و در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده باشند، این هدیه به هر دو نفر به صورت رایگان پرداخت می شود. . در دفتر

مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر با مجموع حقوق و مزایا با توجه به کسر حق بیمه در مدت دو سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر ۲۴ و در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل باشد. حقوق روز ازدواج مبلغی که باید پرداخت شود به حداقل حقوق سال ازدواج افزایش می یابد.

شرایط بهره مندی از این حق چیست؟

یکی از مهم ترین شرایط دریافت این یارانه ثبت نام ضروری است. اینکه بیمه شده در پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز کار کرده باشد و حق بیمه آن مدت توسط کارفرما پرداخت شده باشد.

از دیگر شرایط لازم برای دریافت کمک ازدواج از سوی سازمان تامین اجتماعی، قطع نشدن رابطه کاری بیمه شده با کارفرما در روز عقد و ازدواج دائم و ثبت در دفتر رسمی ازدواج باشد.

به همین ترتیب بیمه شدگان تامین اجتماعی که در سنوات گذشته ازدواج کرده اند و در زمان عقد دارای شرایط فوق بوده و پاداش فوق را دریافت نکرده اند می توانند اقدام کنند.

مدارک لازم برای دریافت هدیه عروسی چیست؟

برای درخواست کمک ازدواج نیازی به مراجعه به ادارات تامین اجتماعی نیست بلکه این سرویس در سامانه آفلاین سازمان تامین اجتماعی موجود است و متقاضیان بیمه شده می توانند به آدرس es .tamin به این سامانه دسترسی داشته باشند. ir و به منوی بیمه / کمک .کوتاه مدت / درخواست کمک هزینه ازدواج، با وارد کردن تاریخ ازدواج و کد ملی همسر، درخواست خود را برای دریافت این کمک هزینه ثبت کنید.